Projektdatabase

Projektdatabasen inkluderet alle aktuelle projekt.

 
VIVE Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisations namn: VIVE
Formål: At skaffe et mere dybdegående kendskab til og forståelse af de mekanismer der kan udløse drab i familier - i særdeleshed drab af børn.
Belopi USD: 983.740
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Ubbely Krisecenter Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Ubbely Krisecenter
Formål: At udarbejde en portal hvor alle Herberg kan og vil registrere sig , når Herberget får en ledig plads. Formålet er at sikre at myndigheder, herberg og personer der kontaktes af en hjemløs, ikke behøver at kontakte en række herberg individuelt men istedet kan få et overblik på en fælles portal på samme måde som der er et fælles overblik over ledige pladser på krisecentrene.
Belopi USD: 523.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
TUBA Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisations namn: TUBA
Formål: At medfinansiere en kortfilm ”Alkoholmonstret”, der beskriver livet i en familie med misbrug, set fra den lille datters vinkel.
Belopi USD: 450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.05.2020
SydhavnsCompagniet Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2019
Organisations namn: SydhavnsCompagniet
Formål: At skabe ro, udfoldelsesmuligheder og livskvalitet til såvel beboere omkring som udefrakommende brugere af Anker Jørgensens Plads.
Belopi USD: 1.446.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
Reden International Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisations namn: Reden International
Formål: At videreføre, udvikle og styrke Reden Internationals opsøgende arbejde og Natcafé med henblik på at give udenlandske kvinder i prostitution, herunder potentielle ofre for menneskehandel et trygt, varmt sted med adgang til sundhedsfaciliteter.
Belopi USD: 5.407.310
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
År bevillinger: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 01.01.2022
Projekt Udenfor Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Projekt Udenfor
Formål: At opstarte og drifte et nytænkende, brugerinddragende levefællesskab for hjemløse i Aarhus, bygget af hjemløse selv.
Belopi USD: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Overmarksgården Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Overmarksgården
Formål: At få genetableret værelserne på Overmarksgård, et være- og bosted for hjemløse i Jylland, med nyt inventar, efter at en brand ødelagde de fleste værelser.
Belopi USD: 200.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2021
Københavns Universitet – Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisations namn: Københavns Universitet – Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed
Formål: At indsamle yderligere erfaringer fra flere kvinder, der lige har født, og som er brugere af Røde Kors Sundhedsklinik for udokumenterede migranters tilbud til enten gravide eller børn.
Belopi USD: 162.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato:
Slutdato:
Kvindekrisecenter Bornholm Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisations namn: Kvindekrisecenter Bornholm
Formål: At systematisere og udvikle rekruttering, oplæring, supervision og indsats af frivillige på Bornholms kvindekrisecenter, da der stilles stadig større krav til de frivillige og deres kompetencer, værdier og menneskesyn.
Belopi USD: 1.094.960
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.12.2021
Kommune Kujalleq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisations namn: Kommune Kujalleq
Formål: At udarbejde en moderniseringsplan for de tre byer i Kujalleq Kommune i Sydgrønland, med henblik på, hvordan man kan skabe faciliteter der samler byens borgere, organisationer og kulturtilbud, således at man kan opnå synergieffekt.
Belopi USD: 575.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 30.04.2020
Slutdato: 01.08.2023
Håb i Psykiatrien Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2019
Organisations namn: Håb i Psykiatrien
Formål: At udvikle og forankre modeller for flere og mere alsidige aktiviteter i psykiatrien, da uforpligtende uformelle fællesskaber har et stort potentiale i psykiatrien, hvilket bør udbredes og udforskes nærmere.
Belopi USD: 500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Hugs and Food Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Hugs and Food
Formål: At levere mad til hjemløse i København og tilbyde dem et sted, hvor de kan søge ro og tale med en ressourceperson der kan støtte dem i forhold til de behov og udfordringer de måtte have.
Belopi USD: 444.062
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2021
Hjælp til Hjemløse Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Hjælp til Hjemløse
Formål: At støtte netværket til give hjemløse og socialt udsatte borgere et bedre og mere værdigt liv. Formålet er at organisationen kan fortsætte med at udvide gadeplansarbejdet i form af at give bostøtte, sikre basale fornødenheder i form af mad og tøj mm til udsatte familier og borgere i Aarhus.
Belopi USD: 503.086
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Foreningen Hellebro Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisations namn: Foreningen Hellebro
Formål: At op- og ombygge Hellebro, der er et værested og Herberg for unge mellem 18 og 29 år.
Belopi USD: 624.325
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 01.01.2021
Det Kærlige Måltid Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisations namn: Det Kærlige Måltid
Formål: At opbygge nye fællesskaber blandt unge og samtidig drage omsorg for alvorligt syge og deres familier. Frivillige unge mellem 15 og 25 år laver hver uge sunde og nærende måltider til familier ramt af akut opstået alvorlig sygdom
Belopi USD: 3.344.700
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
Det Grønlandske Hus Danmark Oak Foundation Denmark Uddannelse 2019
Organisations namn: Det Grønlandske Hus
Formål: At erhverve et sted hvor unge socialt udsatte og marginaliserede grønlændere i Aalborg kan opkvalificere deres viden om fødevarer samt fremstille mad til catering i samarbejde med en professional kok. Formålet er at opkvalificere de unges kompetencer med henblik på at motivere de unge til at komme videre med deres tilværelse, begynde en uddannelse og fremme beskæftigelsesmulighederne.
Belopi USD: 891.175
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2020
Danner, Sexualiseret vold Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisations namn: Danner, Sexualiseret vold
Formål: At udvikle et fælles sprog og opmærksomhed omkring seksualiseret vold i nære relationer, samt udvikle materiale til de danske krisecentre og optræne de ansatte i at kunne identificere og arbejde med følgerne af seksualiseret vold.
Belopi USD: 1.274.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.12.2020
Danner, Etniske kvinder Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisations namn: Danner, Etniske kvinder
Formål: At sikre at voldsudsatte migrantkvinder får den nødvendige hjælp til at bryde med partnervold, ved at sikre dem den nødvendige specialiserede hjælp, ruste danske krisecentre til bedre at kunne arbejde med målgruppen, og at de særlige barrierer, som forhindrer voldsudsatte migrantkvinder i at søge hjælp, dokumenteres, synliggøres og inddrages i dialogen med det politiske niveau.
Belopi USD: 3.200.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2022
Exitcirklen-Veje ud af psykisk vold Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisations namn: Exitcirklen-Veje ud af psykisk vold
Formål: At gennemføre Exitcirklens samtalegrupper 12 trin ud af psykisk vold” - for at hjælpe mennesker til et liv uden vold.
Belopi USD: 5.134.450
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2022
Frelsens Hærs herberg Hørhuset Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisations namn: Frelsens Hærs herberg Hørhuset
Formål: At genskabe et velfungerende gårdhavemiljø for beboerne i herberget Hørhuset, der drives som underafdeling af Frelsens Hærs arbejde i Danmark.
Belopi USD: 962.500
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2020
INI A/S Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisations namn: INI A/S
Formål: At medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen samt efterleve FN's Børnekonvention ved at udvikle de demokratiske kompetencer hos børn via etablering af børnedemokrati i et par boligområder i Sisimiut.
Belopi USD: 1.440.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2021
Røde Kors Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisations namn: Røde Kors
Formål: At støtte Dansk Røde Kors Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Klinikken, som drives af frivilligt fagpersonale fra sundhedssektoren, er det eneste sted, hvor immigranter har adgang til egentlige sundhedsydelser. Denne er en fortsættelse af fondens bevilling i 2015.
Belopi USD: 4.039.692
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
År bevillinger: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2022
Antidote Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2018
Organisations namn: Antidote Danmark
Formål: At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Belopi USD: 347.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
År bevillinger: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 28.02.2019
Slutdato: 01.03.2021
Mændenes Hjem Café Klare Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisations namn: Mændenes Hjem Café Klare
Formål: At støtte længere åbningstider i Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder. De forlængede åbningstider skal sikre kvinderne mulighed for at komme i ly tidligere så de har kræfter, overskud og tid til at få et ordentligt måltid samt ro til at tale med medarbejderne. Kvinderne skal herigennem sikres overskud til andet end at klare de mest basale behov men også overskud til at få lagt mere langstrakte planer.
Belopi USD: 1.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.04.2019
Slutdato: 01.04.2020
Klinisk Medicin, Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2018
Organisations namn: Klinisk Medicin, Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
Formål: At renovere en række undersøgelsesrum, med henblik på at sikre mentalt optimale og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer der har været udsat for voldtægt mm, og som skal undersøges på Retsmedicinsk institut, København.
Belopi USD: 120.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
År bevillinger: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 31.01.2019
Slutdato: 01.05.2020
SIND Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisations namn: SIND
Formål: At støtte at der er et materiale på grønlandsk vedrørende en række psykiatriske diagnoser. Dette sker ved at støtte et samarbejde mellem patientorganisationer i Danmark og Grønland med det formål at få tilpasset og oversat flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser, samt at være pårørende til mennesker der lider af psykisk sygdom.
Belopi USD: 226.800
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 31.12.2020
Det Blå Sted – Blå Kors Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisations namn: Det Blå Sted – Blå Kors
Formål: At støtte et opsøgende arbejde blandt unge hjemløse i Aarhus med henblik på at støtte de unge tilbydes at få løst basale behov (mad, hygiejne) for derigennem at få adgang til at støtte med andre ting med det ultimative mål at de unge hjælpes og støttes til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Belopi USD: 913.288
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 01.06.2019
Slutdato: 01.02.2022
Værestedet Perronen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisations namn: Værestedet Perronen
Formål: At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Belopi USD: 300.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.03.2020
Taskforce (Dansk Stalking Center) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisations namn: Taskforce (Dansk Stalking Center)
Formål: At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden omkring familievold i boligområder, på arbejdspladser og andre netværk. Organisationen gennemfører oplysende foredrag mm blandt de personer som kan være med til at opdage volden og hjlælpe familien. Foruden oplæg og foredrag udvikles også skriftligt materiale.
Belopi USD: 776.200
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 01.05.2018
Slutdato: 30.04.2020
Fundamentet Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisations namn: Fundamentet
Formål: At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Belopi USD: 785.830
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 16.09.2020
Kommune Kujalleq – Sanasa Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisations namn: Kommune Kujalleq – Sanasa
Formål: At introducere unge i Sydgrønland til håndværksfag og motivere dem til en videreuddannelse på en erhvervsskole. Dette sker ved at de unge - i samarbejde med fagprofessionelle gennemfører flere murmalerier i kommunens større byer. Projektet sker i tæt samarbejde med Kujalleq kommune samt erhvervslivet i kommunen.
Belopi USD: 1.096.325
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
År bevillinger: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 13.11.2018
Slutdato: 30.11.2020
SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisations namn: SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave
Formål: At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening samt et fokus på kompetenceopbygning.
Belopi USD: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 13.04.2018
Slutdato: 14.04.2021
Hjem til Alle Alliancen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisations namn: Hjem til Alle Alliancen
Formål: At støtte Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder. Projektet sker i samarbejde med Røde Kors.
Belopi USD: 1.586.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 24.05.2018
Slutdato: 25.05.2021
Bryd Tavsheden Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisations namn: Bryd Tavsheden
Formål: At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Belopi USD: 2.546.145
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 30.09.2021
Fonden for Socialt Ansvar (FSA) Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisations namn: Fonden for Socialt Ansvar (FSA)
Formål: At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Belopi USD: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 19.11.2018
Slutdato: 19.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisations namn: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Belopi USD: 1.231.820
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
År bevillinger: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.06.2020
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisations namn: Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
Formål: At støtte videreudvikling og fortsættelse kapacitietsopbygning og organisations- samt kapacitetsudvikling af LOKKs (Landsorganisationen for Kvinde-Krisecentre) sekretariat. LOKK er sekretariat for krisecentrene i Danmark. Bevillingen er opfølgning på en forudgående bevilling med samme formål.
Belopi USD: 7.450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 22.11.2018
Slutdato: 20.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisations namn: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland. Bag projektet står alle Grønlands fem kommune samt fire fonde. Målet er at løfte niveauet i den grønlandske folkeskole betydeligt i alle fem kommuner. Midlet er en ny pædagogisk tilgang og nye samarbejdsformer med iPads som det primære arbejdsredskab. Implementeringen sker løbende fra skole til skole, indtil alle landets skoler er med.
Belopi USD: 5.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
År bevillinger: 2018
Varighed: 5 år
Start dato: 05.11.2018
Slutdato: 31.12.2022
Dansk Stalking Center Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2017
Organisations namn: Dansk Stalking Center
Formål: At støtte Dansk Stalking Center i at forebygge og reducere stalking - og at mindske stalkingens konsekvenser for stalkingudsatte og deres familie, herunder stalkingudsattes børn. Bevillingen har også til formål at sikre at centeret har kapacitet til at arbejde for at blive yderligere finansielt bæredygtig.
Belopi USD: 6.996.858
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 27.09.2017
Slutdato: 12.06.2020
Den selvejende institution Muhabet Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2017
Organisations namn: Den selvejende institution Muhabet
Formål: At støtte Muhabet, et værested for udsatte og psykisk sårbare flygtninge, i deres fortsatte virke samt sikre at Muhabet kan fastholde fokus samt have ressourcer og arbejdsro til deres fortsatte strategiske omstillingsproces.
Belopi USD: 3.479.920
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
År bevillinger: 2017
Varighed: 2 år
Start dato: 23.03.2018
Slutdato: 01.09.2020
Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2017
Organisations namn: Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet
Formål: At støtte Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet i at tilvejebringe viden om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og børn af udokumenterede migranter i Danmark, samt i særdeleshed hvorledes børn og mødre har det efter fødslen, da der mangler viden herom. Denne viden skal bruges til at sikre, at der er de rette tiltag for de nybagte mødre og deres børn ved Sundhedsklinikken for Udokumenterede i København og Århus.
Belopi USD: 773.698
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
År bevillinger: 2017
Varighed: 2 år
Start dato: 05.01.2018
Slutdato: 01.06.2020
Fonden Mødrehjælpen Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2017
Organisations namn: Fonden Mødrehjælpen
Formål: At støtte Mødrehjælpen i Aalborg til at tilbyde en koordineret, helhedsorienteret indsats for unge gravide målrettet forældreskab, hverdagsmestring, netværk samt uddannelse og arbejde med det formål at gøre de unge i stand til at skabe gode og trygge rammer for deres børn samt sikre selvforsørgelse.
Belopi USD: 3.001.411
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
År bevillinger: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 27.10.2017
Slutdato: 01.11.2020
Horton Hovedpineforening Danmark Oak Foundation Denmark kapacitetsopbygning 2017
Organisations namn: Horton Hovedpineforening
Formål: At sikre kapacitetsopbygning og organisationsudvikling af Horton foreningens sekretariatet . Sekretariatet er med til at sikre, at medlemmerne, på trods af sygdom, kan bibeholde et liv med indhold, gode livsvilkår og forblive erhvervsaktive. Patientforeningen gør en forskel for de ca. 7.000 danskere, som pt. ikke har andre steder at henvende sig, og som resten af livet må leve med en kronisk og invaliderende sygdom de færreste i dag kender til.
Belopi USD: 1.500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2017
Varighed: 1 år
Start dato: 02.06.2017
Slutdato: 01.07.2020
Fødevarebanken Danmark Oak Foundation Denmark kapacitetsopbygning 2017
Organisations namn: Fødevarebanken
Formål: At støtte Fødevarebanken i at udvide og konsolidere Fødevarebankens arbejde med etablering af en afdeling i Kolding, som skal dække størstedelen af Region Syddanmark, og dermed udbrede Fødevarebankens tilbud om friske overskudsfødevarer til socialt udsatte i en større del af landet end i dag. Afdelingen skal desuden udvikle en beskæftigelsesfremmende indsats for socialt udsatte i tæt samarbejde med Jobcenter Kolding.
Belopi USD: 5.814.996
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 01.09.2017
Slutdato: 01.09.2020
Ishtar Danmark Oak Foundation Denmark kapacitetsopbygning 2017
Organisations namn: Ishtar
Formål: At støtte Ishtar – en gruppe af etniske kvinder i fortsat at udvikle deres køkken og madproduktion, at ombygge deres butik til en gourmetbutik og at udvikle produkter til butikken.
Belopi USD: 3.500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: kapacitetsopbygning
År bevillinger: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 28.04.2017
Slutdato: 01.04.2020
Kofoeds Skole i Grønland Grønland Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2015
Organisations namn: Kofoeds Skole i Grønland
Formål: At støtte etablering af Kofoeds Skole i Nuuk i Grønland for at kunne støtte og hjælpe samt bidrage til at opbygge kompetencerne hos marginaliserede grønlændere som bor i eller vender tilbage til Grønland. Initiativet søger samtidig at opbygge og styrke de sociale medarbejderes og NGO’ernes kompetencer.
Belopi USD: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
År bevillinger: 2015
Varighed: 3 år
Start dato: 10.04.2015
Slutdato: 01.07.2021