En støtte til de personer der behøver lidt mere hjælp for at komme meget længere

Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29 maj 2002. Fonden fungerer som selvstændig dansk fond, men indgår i en international familie af Oak Fonde.

Fonden støtter 1-årige, 2-årige og 3-årige sociale projekter i Danmark, Grønland og Færøerne.

Det er muligt at orientere sig mere om Oak Foundations øvrige virke her (www.oakfnd.org)

Se vores programvideo

Deleted:
Esther Norregard-Nielson, direktør for Oak Foundation Denmark beskriver programmets strategi.

Projekthistorier

Maduddeling og netværk i Danmark

Photo: © Vesterbro Maduddeling Godt 88 millioner tons mad, hvoraf det meste er af god kvalitet, er årligt tilovers i EU – det svarer til 173 kg mad pr. person. Oak Foundation Denmark støtter bestræbelser på at uddele denne mad til sårbare befolkningsgrupper og skabe venskaber i lokalsamfundet. “Når supermarkeder har en æske med 8

Read full story

Sanasa flytter til Narsaq

Sanasa betyder “Lad os bygge noget sammen” på grønlandsk. Sanasa er det navn, som murmaler og dekoratør Heidi Zilmers gav sit projekt, hvis formål var og er at bringe unge grønlændere sammen og vække deres interesse for byggeri og godt håndværk.

Read full story

Fællesskab, håndværk og samarbejde: Sanasa Grønland

“Sanasa” betyder “Lad os bygge noget sammen” på grønlandsk. Dette indkapsler murmaler og dekoratør Heidi Zilmers mål om at bringe unge sammen i Grønland og vække deres interesse for byggeri og godt håndværk. Hun gør dette ved at kombinere kreative workshops med kollektive murmals projekter.

Read full story


Formål

Oak Foundation Denmark’s formål er at yde støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.

Hvilke formål ydes der støtte til
• Initiativer til støtte for familier der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
• Empowerment af, i særlig grad, socialt udsatte kvinder
• Initiativer til forbedring af udsattes vilkår på kortere og længere sigt – i særlig grad hjemløse og migranter
• Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer
• Initiativer for ovenstående grupper i Nordjylland

Typiske bevillingsbeløb er på mellem kr. 300.000 og kr. 3.000.000. Kun i sjældne tilfælde støttes der med mindre beløb (kr. 25.000 – 50.000).
Læs mere om hvilke formål vi har givet støtte til, og i hvilken størrelsesorden, i vores årsrapporter.

SÅFREMT DU ØNSKER AT ANSØGE KAN DU FINDE MERE INFORMATION HER

Vores værdier

Oak Foundation er et familieejet fond, der reflekterer stifternes værdier og visioner. Fonden stræber i sit virke efter en rettighedsbaseret tilgang, lige ret for mænd og kvinder og et tæt samarbejde med de organisationer vi støtter. Vi anerkender civilsamfundets betydning for demokrati og rettigheder, og understøtter i forlængelse heraf også innovation og visionært lederskab. Vi værdsætter diversitet såvel indenfor fonden som hos vores partnere og vi søger at være inkluderende, fleksible og engagerede i forhold til forskelligartede synspunkter og tilgange. Vi tror på, at den bedste måde at bevilge midler på er ved såvel rettidig omhu som villigheden til at tage chancer.

Respekt og anerkendelse af andres bidrag

Som fond ved vi, at vi blot er en enkelt brik i forhold til at opnå en ønsket forandring. Vores rolle er at assistere og bidrage til, at andres indsats kan gøre verden mere sikker, mere retfærdig og mere bæredygtig. Vi støtter op om deres arbejde ved at sørge for, at vi har opdateret viden og godt kendskab til de områder, vi arbejder indenfor. Vi er stolte af det vores partnere opnår og stolte over at kunne bidrage til deres indsats.

Fremme social retfærdighed

Vi brænder for at sikre social lighed, beskytte dyreliv, klima og miljø. Vi efterspørger partnere, der har samme passion. Vi søger at udvise dristighed i forhold til at nå vores mål, søger at takle de svære problemer og årsagen til social uretfærdighed. Vi har tillid til vores partnere og anerkender, at forandring tager tid og kræver en langvarig indsats. Vi stræber mod, at de mest udsatte kender til deres rettigheder, at de har en stemme og mulighed for at gøre krav på deres rettigheder.

Gøre en forskel

Vi søger at være målorienterede og strategiske i vores uddelinger. Vi definerer projekternes resultater og effekt i fællesskab med vores partnere og vejleder dem i forhold til at opnå og måle fremdrift. Vi tror på, at en fælles indsats gør det muligt at styrke forventningerne og opnå flere og bedre resultater.

Autencitet

Vi arbejder for at efterleve vores værdier internt såvel som eksternt. Vi søger at støtte, lære af og anerkende vores kolleger og deres kompetencer. Vi arbejder for en arbejdsplads, hvor alle føler, at de er respekteret og kan udnytte deres evner. En arbejdsplads hvor udvikling anerkendes, mangfoldighed er en styrke og man kan dele både det, der gik godt og det der gik mindre godt. Vi ønsker at arbejde som et team på tværs af programmer og kontorer med det formål at opnå øget social lighed.

Løbende læring af både succeser og fejltagelser

Vi arbejder for at opbygge et åbent og fortroligt forhold til vores partnere, således at vi kan dele og lære af såvel succeser som fejltagelser. Vi ønsker at være lyttende og åbne i forhold til forandringer i projektet, uforudsete konsekvenser og udefrakommende påvirkninger der har betydningfor strategi og forventede mål. Vi værdsætter feedback og mener, at læring bør omme projektet til gode umiddelbart.